Υπηρεσίες

 • Άμεση ανεύρεση αγοραστών/πωλητών ακινήτων.
 • Επαγγελματική & σύγχρονη προώθηση των ακινήτων στην αγορά.
 • Σωστή εκτίμηση ακίνητης περιουσίας.
 • Καθοδήγηση, διαπραγμάτευση.
 • Συμβουλές επενδύσεων σε ακίνητα.
 • Συμβουλές διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
 • Επιτάχυνση της χρονοβόρας διαδικασίας αγοράς - πώλησης ακινήτων.
 • Έκδοση Τραπεζικών Δανείων, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας σας. Προτείνουμε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ του πελάτη μας.


AfterSalesSupport 

Με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της κτηματαγοράς και την άριστη εκπαιδευμένη ομάδα μας, παρέχουμε ποιοτικές λύσεις σε εκλεκτούς πελάτες, που διαθέτουν ή αναζητούν επιλεγμένα οικιστικά, επαγγελματικά ή επενδυτικά ακίνητα. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στους πελάτες μας και μετά την πώληση και παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο <> υπηρεσιών αποκλειστικά σχεδιασμένο για εκείνους. 

Αναλαμβάνουμε :

 1. Διεκπεραίωση διαδικασιών για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Visa.
 2. Διεκπεραίωση διαδικασιών για την απόκτηση ΑΦΜ (για ξένους πολίτες).
 3. Διεκπεραίωση διαδικασιών για την δημιουργία λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
 4. Διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες.
 5. Δωρεάν συλλογή και αποστολή εγγράφων σε λογιστή για διεκπεραίωση ανάλογων διαδικασιών.

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2021